19. Başkent Tıp ve Sağlık Kongresi

semaver

New member
Başkent kongresinde sadece e-sağlık, dijitalleşme ve moleküler tıp alanlarındaki yeniliklere odaklanılmayacak. Hasta bakımı alanındaki yenilikler de tartışılıyor. Yasal Sağlık Sigortası Arzının Güçlendirilmesi Kanunu’nda onaylanan inovasyon fonu burada özel bir rol oynuyor. İnovasyon Fonu, mevcut standart bakımın ötesine geçen ve hastaların sektörler arası tedavisini iyileştirmeyi amaçlayan bakım biçimlerini teşvik ediyor. 2016’dan 2019’a kadar, öncü disiplinlerarası projeler ve sağlık hizmetleri araştırmaları için yıllık 300 milyon Euro tahsis edilecek.

Federal Sağlık Bakanı Annette Widmann-Mauz, Parlamento Genel Sekreteri, hastanın her zaman sağlık sektöründeki tüm yeniliklerin odak noktası olması gerektiğini söyledi. Bakımda, teletıpta veya yeni tedavi seçenekleri alanında olsun, her zaman insanları referans haline getirmekle ilgilidir.