8 ayda 13 bin 798 şirket kapısına kilit vurdu

Adanali

New member
Türkiye’de ekonomik krizin şirketler üstündeki olumsuz tesiri sürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) datalarına nazaran, 2022’nin birinci 8 ayında kapanan şirket sayısı geçen yılın tıpkı periyoduna nazaran yüzde 70.2 artarak 13 bin 798’e ulaştı. Ağustos ayında kapanan şirket sayısı ise geçen yılın tıpkı ayına bakılırsa yüzde 29 artarak bin 784 oldu. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11.6 oranında artarken, kooperatif sayısında yüzde 37.7 azalış oldu.

2022’nin birinci 8 ayında kurulan şirket sayısı ise geçen yılın birebir devrine nazaran yüzde 23.3 artarak 87 bin 775 oldu. Ağustos ayında kurulan şirket sayısı ise gecen yıla göre yüzde 38.5 artışla 12 bin 382 oldu. Kurulan kooperatif sayısı yüzde 28.4 artarken, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7.5 azaldı.


TÜKETİCİ VE KONUT KREDİLERİNE SİGORTA DÜZENLEMESİ

Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre, tüketici ve konut finansmanı kredileri sigortalı ve sigortasız olarak teklif edilebilecek. Tüketicinin yazılı olarak yahut kalıcı bilgi saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi kontaklı sigorta yaptırılamayacak. Tüketici kredisi mukaveleleri ile konut finansmanı mukaveleleri, sigortalı ve sigortasız olarak hazırlanacak mukayeseli ödeme planıyla teklif edilebilecek. Uygulama 1 Ocak 20223 tarihinde başlayacak.


Tüketici kredisi kontratları ile konut finansmanı mukaveleleri yönetmeliklerine “yan finansal ürün” başlığıyla tüketiciye sunulan her türlü eser yahut hizmet ile kredi temaslı sigorta hariç olmak üzere sigortayı tanımlayan unsurlar eklendi.

Tüketicinin yazılı olarak yahut kalıcı data saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi irtibatlı sigorta yaptırılamayacak. Kredi veren, kredi irtibatlı sigorta içermeyen bir mukaveleyi de tüketiciye teklif etmek şartıyla kredi temaslı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi mukavelesini tüketiciye sunabilecek.