Dilin katmanlı olması ne demek ?

Captain123

Global Mod
Global Mod
Dilin katmanl olmas, dilbilimciler tarafndan cogunlukla uc katmanl dil yaps olarak adlandrlr. Dilin katmanl olmas, dili olusturan yaplarn, ogelerin ve sozcuklerin farkl katmanlarda yer aldklar anlamna gelir. Dilbilimciler, sozcuklerin anlamn belirlemek icin dili katmanlara ayrmay tercih ederler. Dili katmanlara ayrmak, dili kavramalarn ve anlamalarn kolaylastrr.

Konusma Katman

Konusma katman, dilin en ust katmandr. Bu katman, dili konusmak icin kullanlan sozcukler ve sozcuk obeklerinin bir araya gelmesiyle olusur. Konusma katmannn sozcukler, ozne, ozne ds, nesne, cumle, ifadeler ve diger konusmayla ilgili unsurlarn kullanmn icerir.

Yazl Katman

Yazl katman, dilin ikinci katmandr. Bu katman, sozcuklerin ve sozcuk obeklerinin, yazl kaynaklarda kullanlmak uzere yazldg katmandr. Yazl katman, gunluk yasammzda kullandgmz sozcuklerin kullanmn icerir. Ayrca, yazl katman, sozcuklerin anlamn ve kullanmn belirleyen gramer kurallarn da icerir.

Gomulu Katman

Gomulu katman, dilin en alt katmandr. Bu katman, dilin anlamn olusturan, sozcuklerin anlamn belirleyen gomulu yaplar icerir. Gomulu katman, sozcuklerin anlamnn olusmasna yardmc olan ogeleri icerir. Bu ogeler, cumle yaps, sozcuk obekleri ve diger gomulu yaplar icerir.

Sonuc olarak, dilin katmanl olmas, dilin birbirinden farkl katmanlar halinde duzenlenmesini gerektirir. Dili katmanlara ayrmak, dili kavramalarn ve anlamalarn kolaylastrr. Ayrca, dilin katmanl olmas, sozcuklerin anlamlarn ve kullanmlarn belirlemek icin gerekli olan gramer kurallarn da icerir.