Emekliler, Emlak Vergisi ödemeyebilir…

Lorenrot

New member
Sözcü Gazetesi müellifi Nedim Türkmen 31 Mayıs 2022’de birinci taksitinin ödeme tarihi sona erecek emlak vergisinden kimlerin muaf olduğunu kaleme aldı.

Nedim Türkmen’in yazısı şöyleki:


“Emlak Vergisi’nde 2022 yılı 1. taksitinin ödeme müddeti 31 Mayıs 2022’de sona eriyor. Bu yıl ödenecek Emlak Vergisi meblağı, geçen yıl ödenen sayının bir daha değerleme oranının yarısı kadar artırılması biçiminde değil. Geçen yıl takdir kurulları tarafınca belirlenen ve 2022-2023-2024 ve 2025 senelerında dikkate alınacak arsa ünite metrekare bedelleri ile açıklanan bina inşaat maliyetlerine bakılırsa belirlenen yeni matrahlar üzerinden alınacak. ötürüsıyla birtakım bölgelerde yüzde 700’e varan artışları görür görmez düşüp, bayılmayın.

Ülkemizde, 13 milyon civarında emekli vatandaşımız var. 2021 yılı Eylül sonu prestijiyle Ulusal Adres Bilgi Tabanı bilgilerine nazaran; Türkiye’de toplam konut sayısı (konut, lojman, yazlık/mevsimlik konut, kapıcı dairesi ve konut inşaatları) 40.2 milyon.

Sıfır oranında Emlak Vergisi’nden faydalanabilecek milyonlarca emekli vatandaşımız olduğunu dikkate alarak, bu fırsattan yararlanma kurallarını yeniden hatırlatmak istiyorum.

SIFIR ORANLI EMLAK VERGİSİ’NDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Konut sahipliği, Emlak Vergisi mükellefi olmayı gerektirir. Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. hususu ile Bakanlar Şurası’na kimi şahıslar için, Emlak Vergisi oranını sıfır olarak belirleme yetkisi verilmiştir. Bakanlar Heyeti bu yetkisini birtakım bireyler için kullanmıştır. Bakanlar Heyeti sonucu’nda belirtilen bireyler; emlak vergisi mükellefi olmalarına karşın, indirimli vergi oranına (sıfır oran) tabidirler. Buna bakılırsa; Türkiye’de brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen, tek meskeni olan yahut tek meskeninin intifa hakkına sahip bulunan;

Gaziler,


Şehitlerin dul ve yetimleri,

Engelliler,

Hiç geliri olmayan konut bayanı ve işsizler,

Kanunla kurulan Toplumsal Güvenlik Kurumları’ndan (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri) aldığı aylıktan öbür geliri olmayan emekliler,

indirimli vergi oranından (sıfır oran) faydalanacaklardır.

Yukarıdaki koşulları taşıyan şahısların konutun bağlı bulunduğu belediyeye bir dilekçe ile beyan ve taahhütte bulunmaları kafidir.


Ev hanımları, emekli ve işsizlerin brüt 200 metrekarenin altında tek konutları var ise; hizmet karşılığı elde edilen fiyat geliri, ticari, sınai ve mesleksel faaliyet geliri, ziraî faaliyet geliri, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri yahut gibisi bir cinste bir gelirlerinin olmaması gerekmektedir.

Hiç geliri olmamanın bir istisnası mevcuttur. Buna bakılırsa; 2021 yılı ortasında elde edilen ve 53.000-TL’yi geçmeyen her türlü menkul sermaye iradı gelirleri (faiz geliri, borsa hasılatları, devlet tahvili gelirleri vb. gibi) bu kararın istisnası ortasında değerlendirilecektir.

Engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimlerinin vergi indiriminden yararlanabilmesi için; rastgele bir faaliyet yahut gelir kaidesi aranılmayacaktır.

Emekli maaşı haricinde öbür bir geliri olmayan emekli; meskenini kiraya verip, kendisi de kirada oturması halinde, sıfır oran avantajından yararlanmaya devam edecektir. Kat irtifaklı arsa tapusu olan konut için de, sıfır oranlı Emlak Vergisi avantajından faydalanılabilir. Bu avantaj için, binaya ilişkin iskân dokümanının alınması kuralı yoktur.

İndirimli vergi oranının uygulanması için, meskende şahsen oturma kaidesi aranmamaktadır. Fakat emeklinin kendisine ilişkin tek mülkü; yazlık, dağ konutu, yayla meskeni vb. meskenler ise bu avantajdan yararlanılamaz. Kişi, o konutta yılın tamamında oturuyorsa ve öbür koşulları da taşıyorsa, indirimli vergi oranından faydalanabilecektir. Ayrıyeten tapuda mesken olarak gözüken fakat işyeri olarak kiraya verilen gayrimenkul ile ilgili olarak, sıfır oranlı Emlak Vergisi avantajı uygulanamaz.

Emekli olduktan daha sonra, diğer bir işte çalışmaya başlayan emekli bu avantajdan yararlanamaz. bir daha emeklinin 2 farklı konutta payı var ise, bu 2 konut için de emlak vergisi ödemek zorundadır.


Sayıları milyonları bulan yurtharicinde çalışan Türk vatandaşları mevcuttur. Yurtharicinde emekli olan Türk vatandaşı, Türkiye’deki meskeni için sıfır oran avantajından yararlanamayacaktır. Zira Türkiye’de şurası toplumsal güvenlik kurumlarından aylık alma kaidesini ihlal etmektedir.

Eşi ölen emekliye, eşinden dolayı mevt aylığı bağlanmış ise; indirimli (sıfır) oranlı bina vergisi avantajından faydalanabilecektir.

Emeklinin kendi konutunu kiraya verip eşine, oğluna ya da kızına ilişkin meskende oturması durumunda; indirimli emlak vergisi imkanından yararlanılamayacaktır.

Erkek emekli ve hiç bir geliri olmadığını taahhüt eden mesken bayanı eşin, birer meskenleri var ise; meskenlerden birinde ikamet edilip, öbür konut kiraya verilirse; kiraya verilen meskenin kira getirisi sebebi ile emlak vergisi ödenmesi gerekmektedir.

İşyeri, arsa ve toprağa sahip olmak, bu mülklerden gelir elde edilmediği sürece sıfır oranlı emlak vergisi hakkından yararlanmaya pürüz teşkil etmez.

ÖDENEN VERGİLER GERİ ALINABİLİR…


Sıfır oranlı Emlak Vergisi imkanından yaralanmak için koşulları taşıdığı biçimde ödeme yapanlar, telaşa gerek yok. Emlak Vergisi’ne tabi konutun kayıtlı oldukları belediyelere giderek, muaf olduğunuzu bildiren muafiyet formunu doldurmanız gerekiyor. Konutunuzun bağlı olduğu belediyeye vereceğiniz düzeltme dilekçesi ile birlikte 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 senelerında muaf olmanıza karşın ödemiş olduğunuz vergileri iade alabilirsiniz.”