Federal Ortak Komite’nin (G-BA) 6. Kalite Güvencesi Konferansı

semaver

New member
GBA’nın 6. Kalite Güvence Konferansı’nda, güncel kalite güvence konuları ve bunların daha da geliştirilmesi gündemde. Diğer şeylerin yanı sıra, sektörler arası kalite güvencesi, kamuya raporlama ve hasta güvenliği ve kalite yönetimi ile ilgilidir. İkinci gün, dış yatan hasta kalite güvencesine, 2013’ün sonuçlarına, gelecekteki gelişmeler sorusuna ve yoğun sonuç alışverişine odaklanıyor.

Toplamda, veri toplama yılında (kalite raporu 2013), 30 sözde hizmet alanından (örneğin jinekolojik operasyonlar) 434 kalite göstergesine ilişkin 3,2 milyondan fazla veri kaydı 1557 hastanede toplandı ve bunların 403’ü bir trend beyanına izin veriyor. Yüzde 9,9’a tekabül eden 40 kalite göstergesi iyileşme gösterdi. 17 kalite göstergesinin (yüzde 4,2) sonuçlarında bozulma tespit edildi. Göstergelerin büyük çoğunluğu için (yüzde 85,9) bir önceki yıla göre değişiklik olmadı, ancak genel olarak istikrarlı bir kalite seviyesi vardı.