Karabıyık: “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, öğretmenler odasında hayal kırıklığı yarattı”

Felaket

New member
Karabıyık: “Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, öğretmenler odasında hayal kırıklığı yarattı” CHP Eğitim Siyasetlerinden Sorumlu Genel Lider Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, yaptığı yazılı basın açıklaması ile TBMM’de görüşülen ve öğretmenler için bir hayal kırıklığı olan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu kıymetlendirdi.

Bu teklife “Öğretmenlik Meslek Kanunu” bile dememiz mümkün değil!

Eğitim alanında 1 milyondan fazla çalışan ve örgün eğitim kapsamında yaklaşık 17 milyon 500 bin öğrenci bulunduğunu söz eden Karabıyık’ın açıklaması şöyleki:

“Eğitim neredeyse tüm vatandaşlarımızın içerisinde olduğu özel bir alandır. Geleceğimizi yetiştiren öğretmenlerimiz ise, eğitimin en temel öznesidir.

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, öğretmenlerimizin öğretmen yetiştirme, birinci atama, yer değiştirme, misyonda yükselme, mali ve toplumsal haklar üzere öğretmenlikle ilgili tüm hususları tahlile kavuşturacak, özlük haklarını garanti altına alacak bir kanun gereksinimini yıllardır vurguluyoruz. “Bir ya da birkaç kanun içerisine sıkıştırılarak öğretmenlik ile ilgili konuların düzenlenmeye çalışılması yanlışsız değildir” diyoruz. Bu hususta daha evvel bir taslak hazırlamış ve Meclis’e sunmuştuk.

Öğretmenliği öteki memurluklardan ayırmak, öğretmenlere akademik, bilimsel özgürlük sağlamak, özlük haklarını düzenlemek, öğretmenlerin hakça bir statüden yararlanmasını ve hak ettiği kamusal saygınlığı kazanmasını sağlamak hedefi ile Öğretmenlik Meslek Kanununa muhtaçlık bulunuyordu.

Lakin AKP tarafınca TBMM’ye yılın son günü sunulan, Ulusal Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edilen ve görüşmelerine bugün devam edilecek olan Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, öğretmenler odasında hayal kırıklığı yaratan bir yetersizlikler bütünü olarak karşımıza çıktı.

hem de Anayasa’ya da ters olan hususları ile getirilen Kanun Taslağı’nın Kurul çalışmalarında Anayasa’ya karşıtlık konusunda bir kıymetlendirme talep etmemize karşın dikkate alınmamış, hatta Anayasa’ya hangi unsurlarıyla ve niye ters konusunda yapılan tenkitlerimiz göz arkası edilmiştir.

Bu teklif öğretmenlerin nazaranv, hak ve sorumluluklarını gereğince düzenlememekte, öğretmenliğe ait biroldukça kritik husus öteki kanunlara havale edilmektedir. Çok sayıda içeriği de yönetmelikler ile Bakan’ın iki dudağı ortasına bırakılacak biçimde düzenlemeleri kapsamaktadır; belirsizlikler, şaibeler taşımaktadır.

1739 Sayılı Ulusal Eğitim Kanununda yapılan iki değişiklik ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan bir unsurluk değişiklikten ibaret olan bu 10 unsurluk kanuna bu haliyle “Öğretmenlik Meslek Kanunu” bile dememiz mümkün değildir.

Bu teklifle Adaylık İmtihanının kaldırılması bir müjde olarak sunulurken, imtihanın fonksiyonu bir kıymetlendirme kuruluna devredilmiştir. Bu da ayrıyeten telaş vericidir. Bu teklif, kelamlı imtihan yani mülakatı kaldırıyormuş manzarası altında hayli daha tehlikeli ve epey daha hak mağduriyetine yol açacak bir noktadadır.

Getirilen kanun teklifi, fiyatlı öğretmenlik ayıbına son vermediği üzere, kontratlı öğretmenliği de pekiştirmiştir. Özel öğretim kurumlarında misyon yapan öğretmenlerimiz de bu teklifte yok sayılmıştır.

Bu teklif, öğretmenler içinde statü farklılaşması ve hiyeraşi oluşturma projesidir.

hem de, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği ve uzun yıllardır yapılmayan, hiyerarşik dizilime tabi tutan bir düzenlemeyi içermektedir. Buna göre öğretmenlik mesleği, adaylık, öğretmenlik, uzmanlık ve başöğretmenlik olarak 4 rütbe kümesine ayrılmaktadır.

Öğretmenlik mesleğine münasebet sayılacak master ve doktoralar noktasında coğrafik eşitsizlikler de gözardı edilmiştir.

Öğretmen odalarından ve sendikalardan bize ulaşan geri bildirimler; öğretmenlerin meslek onuru kadar emekliliğe de yansıyacak biçimde ekonomik düzgünleştirme beklentisinin de olduğudur. Ayrıyeten, Başöğretmenlik unvanı Ulu Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’e özel ve has kalmalıdır.

3600 ek gösterge, öğretmenlere bir müjde değil hezimet olmuştur!

yıllardır seçim vaatlerine husus edilip yılan öyküsüne dönen 3600 ek göstergenin ise lakin birinci dereceye inenlere uygulanacağını ilan etmek müjde değil hezimettir. O öğretmenler de fakat ve yalnızca emekli aylıklarında ve ikramiyelerine yansımasından yararlanabilecek, çalışma hayatları boyunca mevcut ekononomik yoksulluklarında bir düzgünleşme kelam konusu olmayacaktır.

“Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi” başlığı taşıyan bir Teklifte, öğretmenlere 3.600 ek gösterge verilmesine ait hususun uygulanma tarihinin 15.01.2023 tarihine bırakılmış olması, seçime yönelik bir çalışma olduğunu açıkça göstermektedir. Bu durum öğretmenler tarafından büyük bir talihsizlik ve hayal kırıklığıdır!

Bu teklifte Öğretmenlerin Mesleksel Gelişimi ile ilgili bir çalışma yer almamaktadır; lakin mesleksel gelişim emekliliğe kadar devam eden bir müddetçtir. Bunu unutmamak gerekir.

Bu tasarı bir Öğretmenlik Meslek Kanunu olacaksa, öğretmenlerin eğitiminden emekliliğine kadar olan süreci içermeliydi. Fakat bu kanun teklifi, çarçabuk ve yetersiz bir biçimde hazırlanmış, bir seçimden diğer bir seçime taşınan propaganda gereci olmaktan öteye gitmemektedir!

10 unsurluk göstermelik bir teklif hazırlanmış ve gereken itina gösterilmemiştir.

Hibya Haber Ajansı