Kontratlı memura Ekim muştusu… Taslak metin ortaya çıktı

Lorenrot

New member
500 bini aşkın sözleşmelinin takıma geçişini sağlayacak olan çalışmada teknik kısım tamamlandı. Sendikalarla yapılan müzakerelerde alınan talepler de pahalandırılacak. Sonuçta ortaya çıkacak taslağın Ekim ayında Meclis’te yasalaşması bekleniyor. Bunlarla bir arada yürüyen sözleşmelilerin takım almasıyla ilgili çalışmalarda da sona gelindi. Bu noktada Memur-Sen ile yapılan görüşmelerde tamamlanarak sendikanın talepleri de alındı. Alınan talepler ve yapılan teknik çalışma bir ortaya getirilerek bir taslak oluşturulacak. Bu taslak Lider Recep Tayyip Erdoğan’a sunulduktan daha sonra son formu verilerek Ekim ayı ile birlikte Meclis’e gönderilecek.

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Lideri Ali Yalçın da Lider Erdoğan ile görüşerek taleplerini iletmişti. Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanı Vedat Alım de “Sözleşmeli işçinin takım haklarına kavuşması sorunu var. Onun çalışması bitti, vakit problemi var. Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate alıyoruz. Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz” diye konuşmuştu.

Memur-Sen tarafınca bakanlığa iletilen taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm kontratlı çalışanın takıma geçirilmesi yer alıyor.
Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 565 bin 35 kişi. Memur-sen kontratlı işçi mevzuatının değiştirilmesini ve bu kapsamda toplumsal garantiye tabi olma ayrımının ortadan kaldırılmasını, yer değişikliği hakkına ait eşitsizliğin giderilmesini, bakılırsavde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki manilerin kaldırılmasını, tayin, terfi, nakil, müsaade hakları ve disiplin cezalarının takımlı kamu vazifelisi ile eşitlenmesini istiyor.

Ayrıca eşit işe eşit fiyat, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi, takım için mecburi hizmet mühleti uygulamasının kaldırılması, 4/c’den 4/b’ye geçen kontratlı çalışana uygulanan resen emeklilik uygulamasının bitmiş oldurilmesi ve bir daha bu kapsamdaki çalışanın süreksiz işçi durumundaki hizmet müddetlerinin memuriyet hizmet mühletinden sayılması öteki talepler içinde yer alıyor.

KADRO DÜZENLEMESİNDEN YARARLANACAKLAR

500 bini aşkın sözleşmeliye takım getirecek maddede çalışmalar tamamlandı. Sabah’ta yer alan haberde, görüşmelerden daha sonra son biçimi verilecek taslak metinde takım hakları şöyleki belirleniyor:

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan kontratlı işçi takıma geçirilecek.

İl özel yönetimi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli yönetim birliklerinde 3.7.2005 tarihindeki ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu hususunun üçüncü fıkrası çerçevesinde kontratlı olarak çalışanlarda takım düzenlemesinden yararlanacaklar.

31.12.2022 tarihi itibariyle Kontratlı durumlarda istihdam edilenler ile kontratlı işçi durumuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün ortasında müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri takımlara atanmış sayılacaklar.

Askerlik, doğum yahut fiyatsız müsaade niçinleriyle nazaranvlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına nazaran bir daha hizmete alınma kurallarını kaybetmemiş olanlarda düzenlemeden yararlanacaklar.

Sözleşmeli işçi konumlarına işçi alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31.12.2022 tarihi prestiji ile yerleştirme süreçleri bitmiş olan kontratlı işçide takım düzenlemesinden yararlanacak.

TOPLAM HİZMET MÜHLETİNİN HESABI DİKKATE ALINACAK

Memur takımlarına atanacakların, kontratlı durumlarında geçirdikleri hizmet müddetleri, tahsil durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde pahalandırılacak. Atandıkları takımın mali ve toplumsal haklarına misyona başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklar evvelki durumlarında aldıkları mali ve toplumsal haklar hakkında rastgele bir mahsuplaşma yapılmayacak. Kontratlı konumlarda geçen toplam hizmet mühletleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine temel toplam hizmet müddetinin hesabında dikkate alınacak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalıştırılacak kontratlı işçi hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor. Hazırlanan kanun teklif ile hizmet akdi ile kontratlı olarak istihdam edilecek işçinin hizmet koşullarını, niteliklerini, işe alınma ve işine son verilme hallerini, misyon ve yetkilerini, hak, yükümlülük ve sorumluluklarını, fiyat ve öteki ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.

01.01.2023 tarihinden daha sonra kamuda kontratlı işçi olarak istihdam edilecekler 3 yıl müddet atandıkları vilayet ve durumlarda fiilen nazaranv yapacaklar 3 yıllık mühletin sonunda 30 gün ortasında başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı takımlara atanacaklar.

3 Yıllık mühletin sonunda memur takımlarına geçmek istemeyen çalışanın kontratları 3 yıl daha uzatılmış sayılacak.

Sözleşmeli çalışana de eş durumu ve sıhhat niçiniyle yer değişikliği üzere memurlara tanınan haklar motamot tanınacak.

Sözleşmeli çalışanın atanma kaideleri ve nitelikleri, Hizmet kontratları, Malî hakları bu kanun ile düzenlenecek.