Merkez Bankası Rus sermayesini çekmek için şirket yapısında değişiklik yaptı

Lorenrot

New member
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) şirket sözleşmesinde değişikliğe gidildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketi Temel Sözleşmesinin 40. unsurunun (III) numaralı fıkrasında “Banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ilişkin para, alacak, mal, hak ve varlık haczedilemez, üzerlerine ihtiyati önlem ve ihtiyati haciz konulamaz” denilerek yeni bir bent eklendi.


Bu değişikliği yorumlayan uzmanlar Batılı ülkelerden ağır yaptırımlara maruz kalan Rusya’nın elindeki parayı Türkiye’ye getirmesi için yapıldığını argüman etti.

Değişikliği Odatv’ye kıymetlendiren ekonomist İhtilal Cihan Zelyut, “Bu değişiklikle Türkiye Rus sermayesi ve malları için bir atlama tahtası haline gelirken, hükümet de muhtaç olduğu döviz gereksinimine kavuşmayı hedefliyor. pek sessiz sedasız yapılan bu değişiklik önümüzdeki günlerde hayli ses getirecektir” dedi.

Devrim Cihan Zelyut değişikliğin bir öteki boyutunu da “Her an kur krizine girmeye hazır Türkiye’nin alakada olduğu öbür merkez bankalarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile yaptığı borç alacakları süreçlerinin inançta olduğu iletisi vermek için yapılmış olduğunu gösteriyor” kelamlarıyla anlattı.


RUSYA’YI İŞARET EDİYOR


Odatv’ye konuşan Gökmen Başpınar da değişikliğin Rusya ile ilgili olabileceğine işaret ederek şöyleki konuştu:
Yeni çıkartılan hususun, bilhassa artık çıkartılmış olması, halihazırda 45 milyar dolar karşılığı T.C.M.B. nezdinde var olan yabancı merkez bankalarına ilişkin rezervleri değil, kanaatimizce yeni gelmesi beklenen bir rezervi temin etmek maksadıyla bu değişikliğin yapıldığını gösteriyor. Bilhassa, Rusya’yı SWIFT dahil memleketler arası finans sisteminden çıkartılması, bu taraftaki yaptırımların genişletilmesi konularının Dünya gündeminde olduğu şu sıralarda, Rusya ile Türkiye içinde gerçekleşecek turizm, ihracat ve ithalat faaliyetlerinin hem ölçüsünün artması, tıpkı vakitte Rusya’nın finansal sisteme entegrasyonunun yitirilmemesi ismine, Rusya ve Türkiye içinde karşılıklı bir rezerv oluşturulacağı düşünülmektedir.”


TÜRKİYE-RUSYA TİCARETİNİ OLUMLU ETKİLER


Gökmen Başpınar bu değişikliğin Türkiye ile Rusya içindeki ticari bağları de olumlu etkileyeceğini vurgulayarak şu tabirleri kullandı:

Bu durum, Türkiye ve Rusya içindeki Ruble ve Türk Lirası kur paritesinin, Amerikan Dolarına endeksli olmaksızın belirlenebilmesi, makul bir kur düzeyi ile turizm, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde artışa gidilmesi kararınu doğurabilir. Bilhassa Türk Lirası’nın pahasının son senelerdaki düşüşü de göz önüne alındığında, ihracat ve ithalat faaliyetlerinin Rusya ile gerçekleştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve bu süreçlerin uygun bir kur ile gerçekleştirilmesi Türkiye’nin cari açığının azalması, temel ihracat kalemlerine uygun bir bedel ile ulaşması kararınu doğuracaktır. “