Tekirdağ ve Şırnak’ta 2 maden alanı ihale edilecek

Lorenrot

New member
Konuya ait ilan, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Tekirdağ ve Şırnak’ta 4’üncü küme küçük alan 2 maden alanı, mücavirindeki ruhsat sahipleri içinde ihale edilecek.

İhale edilecek alanlara ait bilgiler, en az 15 gün evvelde MAPEG’in internet adresinde duyurulacak.

Başvurular, ihalenin yapılacağı tarihte 09.00-09.30 saatlerinde MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu’nda ihale kuruluna direkt yapılacak.

İhaleye katılabilmek için gereken teminat meblağı, sahanın şartnamesinde belirtilen taban ihale bedelinden ve kapalı olarak verilen teklifin yüzde 20’sinden az olamayacak.