Ağaç halkaları yanıtladı: Hunlar niye akıncı oldu?

Captain123

Global Mod
Global Mod
DUVAR- Yapılan yeni bir araştırmaya bakılırsa, Avrasya boyunca batıya göç eden ve çiftçilik, hayvancılık üzere işlerle uğraşan Hun halkı, Roma İmparatorluğu’nun Tuna sonundaki eyaletlerde yaşanan kuraklığa karşılık olarak şiddetli akıncılar haline geldiler.

Macaristan, meteorolojik ölçümlerin başlamasından bu yana ülkenin çoklukla verimli olan tarım topraklarını harap eden en kurak yazını yaşadı. Arkeologlar artık, 5. yüzyıldaki benzeri şartların, hayvan çobanlarını akıncı olmaya teşvik etmiş olabileceğini ve bunun da Roma İmparatorluğu için yıkıcı sonuçlar doğurmuş olabileceğini ileri sürüyorlar.Arkeofili’nin Journal of Roman Archaeology’de yayımlanan çalışmadan aktardığına nazaran, MS 430’lar-450’lerdeki çok kuraklık günlerinin, Doğu Roma İmparatorluğu’nun Tuna hududundaki eyaletlerinde ömür biçimlerini bozduğunu ve Hun halklarını ‘ciddi ekonomik zorluklara karşı tampon’ oluşturmak için yeni stratejiler benimsemeye zorladığını savunuyor.

Araştırmacılar, Doçent Susanne Hakenbeck ve Profesör Ulf Büntgen yeni bir ağaç halkası tabanlı hidro iklim rekonstrüksiyonunun yanı sıra arkeolojik ve tarihî delilleri değerlendirdikten daha sonra bu sonuca vardılar.

MS 4. ve 5. yüzsenelerda Doğu ve Orta Avrupa’ya yönelik Hun akınları, uzun müddettir Roma İmparatorluğu’nun çöküşüne yol açan ‘Barbar Kabileleri’nin ‘Büyük Göçlerini’ tetikleyen birinci kriz olarak görülüyordu. Lakin Hunların nereden geldiği ve geç Roma vilayetleri üstündeki tesirlerinin gerçekte ne olduğu meçhuldü.

Prof Büntgen ve meslektaşları tarafınca ağaç halkalarından bir daha oluşturulan iklim dataları, son iki bin yılda iklimdeki yıllık değişiklikler hakkında bilgi sağlıyor. Çalışma, Macaristan’ın 4. ve 5. yüzsenelerda sıra dışı derecede kurak yazlar yaşadığını gösteriyor. Hakenbeck ve Büntgen, iklimsel dalgalanmaların bilhassa MS 420’den 450’ye kadar olan kuraklık periyotlarının, Tuna ve Tisza’nın taşkın yataklarının ötesindeki hayvanlar için mahsul randımanını ve meraları azaltacağına işaret ediyor.

Büntgen, “Ağaç halkası dataları, iklim şartlarını yıldan yıla insan faaliyetleriyle ilişkilendirmemiz için bize olağanüstü bir fırsat sunuyor. Ağaç halkalarındaki biyokimyasal sinyallerde kaydedilen kuraklık periyotlarının, bölgedeki baskın faaliyetinin ağırlaşmasıyla birebir vakte denk geldiğini bulduk” diyor.

Dr. Hakenbeck tarafınca yapılan da dahil olmak üzere bölgedeki iskeletlerin yakın tarihindeki izotopik tahlili, Hun halklarının iklim gerilimine göç ederek ve ziraî ve pastoral diyetleri karıştırarak cevap verdiğini öne sürüyor.

Hakenbeck, “Kaynak kıtlığı epeyce çok hale gelirse, yerleşik nüfuslar taşınmaya, geçimlik uygulamalarını çeşitlendirmeye ve çiftçilik ile gezici hayvan gütme içinde geçiş yapmaya zorlanmış olabilir. Bunlar iklim krizi sırasında değerli sigorta stratejileri olabilirdi” tabirlerini kullanıyor.

Ancak çalışma hem de birtakım Hun halklarının toplumsal ve politik örgütlenmelerini şiddet yanlısı akıncılara dönüşecek biçimde dramatik bir biçimde değiştirdiğini sav ediyor.

Attila 430’ların sonunda iktidara geldikten daha sonra Roma sonuna yönelik Hun akınları ağırlaştı. Hunlar giderek daha fazla altın ödemesi ve en nihayetinde Tuna boyunca Roma topraklarına ilişkin bir şeridi talep ettiler.

Hunlar klasik olarak, “altın için sonsuz bir açlık” tarafınca yönlendirilen şiddetli barbarlar olarak gösterildi. Lakin, bu çalışmanın da işaret ettiği üzere, bu olayları belgeleyen tarihî kaynaklar birincil olarak tasvir ettikleri halklar ve olaylar hakkında epeyce az direkt tecrübesi olan seçkin Romalılar tarafınca yazılmıştı.

Tarihsel kaynakların Roma ve Hun diplomasisinin son derece karmaşık olduğunu dediğini belirtek Dr. Hakenbeck, şunları söylemiş oldu:

“Başlangıçta, karşılıklı fayda sağlayan düzenlemeler içeriyordu ve bu da Hun seçkinlerinin büyük ölçülerde altına erişim kazanmasıyla sonuçlandı. Bu işbirliği sistemi 440’larda bozuldu ve Roma topraklarına tertipli baskınlar yapılmasına ve altın talebinin artmasına yol açtı.”

Çalışma, olayların şu anki tarihlemesi doğruysa, MS 447, 451 ve 452’deki en yıkıcı Hun akınlarının Karpat Havzası’ndaki çok kurak yazlarla birebir vakte denk geldiğini savunuyor.

Hakenbeck, “İklim kaynaklı ekonomik bozulma, Attila ve yüksek rütbeli oburlarının savaş çetelerini korumak ve seçkinler ortası sadakati sürdürmek için Roma eyaletlerinden altın çıkarmasını gerektirmiş olabilir. Eski cet binen hayvan çobanları, akıncılar haline gelmiş üzere görünüyor” diyor.

Tarihsel kaynaklar, bu vakitte Hunları, Roma orduları için bile karşı koyması güç bir askeri teşkilata sahip, çok katmanlı bir küme olarak tanımlıyor.

Çalışma, Hunların MS 422, 442 ve 447’de Trakya ve İlirya eyaletlerine saldırmalarının bir niçininin altından fazla yiyecek ve hayvancılık olduğunu öne sürüyor, lakin bunu doğrulamak için somut delillere gereksinim olduğunu kabul ediyor.

Yazarlar ayrıyeten, Attila’nın Tuna boyunca “beş günlük seyahat genişliğinde” bir arazi şeridi talep ettiğini, zira bunun kuraklık periyodunda daha yeterli otlatma sağlayabileceğini öne sürüyorlar.

Hakenbeck, “İklim, etrafın neler sağlayabileceğini değiştirir ve bu, insanları ekonomilerini, toplumsal ve politik tertiplerini etkileyen kararlar almaya yönlendirebilir. Bu çeşit kararlar direkt rasyonel değildir ve sonuçları uzun vadede kesinlikle başarılı değildir” kelamlarını kullanıyor:

“Tarihten alınan bu örnek, insanların iklim gerilimine karmaşık ve öngörülemeyen formlarda reaksiyon verdiğini ve kısa vadeli tahlillerin uzun vadede olumsuz sonuçları olabileceğini gösteriyor.”

Orta Avrupa’da ortaya çıkmalarından yalnızca birkaç on yıl daha sonra, MS 450’lerde Hunlar ortadan kaybolmuştu. Attila’nın kendisi MS 453’te ömrünü kaybetti.