Aşı kızamıktan korur

semaver

New member
Kızamık, uzun süreli seyirlere ve nadiren ciddi komplikasyonlara yol açabilen, oldukça bulaşıcı, ateşli bir viral hastalıktır. Enfeksiyon ile ilk semptomların ortaya çıkması (kuluçka dönemi) arasındaki süre 8-14 gündür.

Prensip olarak Daimi Aşılama Komisyonu (STIKO), 11 ila 14 aylık çocuklarda kızamığa karşı ilk aşılamanın kızamık-kabakulak-kızamıkçık kombinasyon aşısı (MMR) olarak önermektedir. 14-23 aylıkken ikinci bir aşı yapılmalıdır.

Ayrıca STIKO, 1970 yılından sonra doğan tüm yetişkinlerin aşı durumlarını kontrol etmelerini tavsiye etmektedir. BZgA aşı kontrolü de burada yardımcı olabilir.

Yasal sağlık sigortası olanlar, STIKO tarafından önerilen aşıları ücretsiz olarak yaptırma hakkına sahiptir.

Aşılanma oranını artırmaya yönelik önlemler


Almanya son yıllarda çocuklarda kızamık aşısı alanında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Mevcut vakaların gösterdiği gibi, bu çabalar gevşetilmemelidir.

STIKO tarafından önerilen iki aşı için kızamık eliminasyonu için gerekli olan yüzde 95’lik aşılama oranlarına ulaşmak önemli bir sağlık politikası kaygısı olmaya devam etmektedir. Çoğu durumda, aşılar hala çok geç ve STIKO tarafından önerildiği gibi, çocuk iki yaşına gelene kadar yapılmaz. Bir ila altı yaş grubunda, kızamık enfeksiyonuna duyarlı çocukların oranı bu nedenle hala çok yüksektir. Etkilenen çocuklar için, aşı koruması tamamlanana kadar geçen sürede hastalık riski artmaya devam eder. Özellikle kreş gibi toplum tesislerinde bu, örneğin kızamık meydana geldiğinde büyük hastalık salgınlarının meydana gelebileceği anlamına gelir. Federal Sağlık Bakanlığı aşılama oranlarını artırmak için çok sayıda önlem alıyor. BZgA’nın “Almanya aşı kartını arıyor” kampanyasına ve RKI’nin MMR aşılarına ilişkin 15 dilde bilgi broşürlerine ek olarak, taslağı tarafından onaylanan Önleme Yasası ile planlanan düzenlemeler var. 17 Aralık 2014’teki kabine:

Kreş önünde bir tıbbi konsültasyon kanıtının tanıtılması


Bir çocuk doktoru veya aile doktorunun aşılarla ilgili tıbbi tavsiyesi, çocukları erken korumanın ve kızamık gibi tehlikeli hastalıkları ortadan kaldırmanın doğru yoludur. Bu nedenle, Önleme Yasası taslağı, gelecekte çocukları gündüz bakımevine girdiğinde ebeveynlerin sunmak zorunda kalacakları tıbbi aşı tavsiyesi sağlar. Bu mantıklı çünkü küçük çocukların kızamık gibi tehlikeli hastalıklara yakalanma riski daha yüksek ve gündüz bakım merkezleri gibi toplum kuruluşlarında enfeksiyon riski de artıyor. Tavsiye, ebeveynleri bu tür tehlikeli hastalıklar ve çocuklarını koruma yolları hakkında daha fazla eğitmeye ve aşı korumasını iyileştirmeye hizmet eder.

Sağlık kontrollerinde aşı durumunun kontrol edilmesi


En büyük aşılama boşlukları ergenlerde ve genç erişkinlerdedir. 2003-2006 yılları arasında RKI’nin Çocuk ve Ergen Sağlığı Araştırmasından elde edilen veriler, 14-17 yaşındakilerin yalnızca %77,5’inin kızamığa karşı tam olarak korunduğunu göstermektedir. Planlanan Önleme Yasası bu nedenle, ilgili hekimin gelecekte yetişkinler, çocuklar ve ergenler için sağlık muayeneleri sırasında aşılama durumunu kontrol etmesini ve önerilen aşılar hakkında tavsiyelerde bulunmasını şart koşmaktadır.