Bebeğiniz 6 aylık olmadan kesinlikle testis muayenesi yapın

Felaket

New member
Testisler doğumdan evvel karın ortasında yer alan ve doğuma yakın bir vakitte ya da ondan daha sonrasında “aşağı yanlışsız inen” organlardır.

Şayet bir testis, bebek 6-8 aylık olduğunda daima olarak kasık bölgesindeyse, daha fazla beklenmez ve tedavi planlanır. 2-3 yaşına kadar bekleme yaklaşımı günümüzde geçerli değildir. Çocuk Ürolojisi Uzmanı Doç. Dr. İlker Akyol, retraktil testisi anlattı.

Şayet çocuğunuzun testisi sabit bir yerde durmuyor ve farklı yerlerde ele geliyorsa, hareketli bir testis kelam konusudur. Bu durumda başvurduğunuz tabipler testisi nerede görüyorsa ona göre bir teklifte bulunuyor olabilir; ameliyat gereklidir ya da değildir biçiminde çelişkili kelamlar duyuyor olabilirsiniz. Bu çelişkinin temel sebebi şudur: Hareketli testislerin ortalama 1/3’ü bir süre daha sonra skrotuma yerleşip, tekrar üst çıkmaz. 1/3’ü kasık bölgesine çıkıp, vaktin birçoklarını ya da tamamını orada geçirir ve hasarlanır. 1/3’ü ise daha ileri yaşlara kadar inip çıkmaya devam eder. İleri yaşlara kadar inip çıkan testislerde gerçek bir hasarlanma olup olmadığı bilinmemektedir; lakin, infertilite kliniklerine başvuran retraktil testisli infertil/subfertil erkeklere orşiopeksi yapıldığında, birtakım sperm bulgularında düzelme saptandığı ayrıntıları de literatürde mevcuttur.

UTANGAÇ TESTİS KISIRLIĞA niye OLUYOR MU TAM BİLİNMİYOR

Aslında literatürde, hareketli testisin akibeti konusunda kesin ispatların desteklediği bir bilgi yok. Bebeklik çağından başlayıp yetişkinliğe kadar izlenen ve kısırlık gelişip gelişmediği araştırılan hiç bir retraktil testisli olgu serisi yoktur. Literatürdeki tüm yayınlar, en çok birkaç yıllık takip sonuçlarını bildirmişlerdir; bu sonuçlar da, baba olma durumu, sperm analizi vs değil, takip sonundaki testis hacmi ve yeri üzere bilgilerden ibarettir. Hatta literatürdeki utangaç testis tarifleri bile tutarlılık göstermiyor. örneğin bazıları, skrotuma çekilince birkaç saniye orada kalan, bazıları birkaç dakika orada kalııp üst çıkan testisi retraktil testis olarak tanımlamaktadır. meğer skrotumda kalma müddetlerine göre çocukları yetişkinliklerine kadar izleyip de, bunların hangisinin ziyanlı hangisinin zararsız olduğunu araştıran hiç çalışma yoktur. Daha tarifi konusunda bile fikirbirliğinin bulunmadığı bu alanda kesin yargılarla konuşup karar vermek kusurlara yol açabilir. Bu niçinle aşağıda listelediğim temel bilgilere dayanarak ailelere önerdiğim tahlil ve bu husustaki yaklaşımım şöylekidir:

• Sıcaklık testise hasar verir.
• Testis bedenden daha serin bir yerde (skrotumda) durmalıdır.
• Kasık bölgesi testis için olması gerekenden daha sıcaktır.

Testisin daima ya da sıklıkla bu sıcak bölgede olduğu tespit ediliyorsa, hasarlanma ihtimali var demektir (Gerek sıcaklık niçiniyle, gerekse iniş çıkışlar sırasında olabilecek bir torsiyon niçiniyle). aslına bakarsan, retraktil testislerden alınan biyopsilerin incelenmesiyle, %50’den çok vaktini kasıkta geçiren retraktil testislerde, gerçek inmemiş testistekine emsal hasarlanmaların meydana geldiği gösterilmiştir. Bu niçinle, bir utangaç testis olayıyla karşılaşıldığında tek bir muayene kararına nazaran karar vermek yerine, testisleri bir süre takip edip; vaktin çoğunluğunu aslında nerede geçirdiklerini anlamaya çalışmak daha yanlışsız olacaktır.

KONUTTA TAKİP USULÜ

Uzman bir kişi tarafınca testisin nasıl denetim edileceği aileye öğretilmelidir. Aile, hakikat bir muayene ile testislerin ikisini birden gözle değil elle muayene ederek takip etmelidir. Bu muayene sıcak banyo ortamında değil, olağan oda sıcaklığında ve tercihan farklı durumlarda (ayakta, yatarken, uyurken vs) yapılmalıdır. Sol elinizle kasığa bastırırken, sağ elinizle torbanın ortasındaki testisi hissetmeye çalışmalısınız. Elleriniz soğuk ya da ıslak olmamalıdır. Testisin bulunması gereken yer, skrotum (torba) denen, penis alt kısmındaki, daha koyu renkli ve kırışık derili kısımdır. Bu torbanın ortasında olmak kaydıyla testis, torbanın alt, orta ya da üst kısmında bulunabilir. Sağ elinizi birinci dokundurduğunuzda testis torbanın hudutları arasındayse, bu muayene kararınu “testis aşağıda” olarak işaretlemelisiniz.Testisi birinci fark ettiğiniz yeri not etmelisiniz; yani kasıktan sağarak indirdiğinizde bu muayene kararınu “aşağıda değil” olarak işaretlemelisiniz. Aile hafızasına güvenmemeli, testisin durumunu bir kağıda not etmeli ve denetime giderken bu kağıdı hekimine göstermelidir.

Konutta takibin maksadı, testisin vaktinin çoğunluğunu aslında nerede geçirdiğini anlamak için istatistiksel bir bilgi elde etmektir. bu biçimdece, bir doktorun tek seferde yaptığı muayeneye bakılırsa daha emniyetli bir bilgi elde edilmiş olacağını düşünüyorum. Unutulmamalıdır ki, bu takibin kararında elde edilecek olan “testis %… oranında aşağıdaydı” bilgisi kesin ve net sonlarla ameliyat gerekliliğini ortaya koyamaz. Lakin aile ve tabibin daha rahat karar vermesine yardımcı olur. Pekala ne kadar mühletle konutta müşahede yapılacak? Bunun da kesin sonları olmamakla bir arada, 1-2 aylık bir müşahedenin, karar vermeye yardımcı olacağını düşünmekteyim.

Öbür birtakım bulgular da ameliyata karar vermede kullanılmaktadır. Utangaç testisin hacmi başkasından küçükse, o taraf skrotum gelişmemişse, o tarafta fıtık var ise, ameliyata daha yakın durulmaktadır. bir daha kimi meslekdaşlarım, testisi skrotuma çektiklerinde ellerine yansıyan pay nazaran de karar vermektedir: Lastik esnekliğinde olanları izlemek, ip gerginliğinde olanları ameliyat etmek üzere.

BANYO DIŞINDA MÜŞAHEDE YAPMAK GEREKİR

Banyoda ve bebek ateşliyken yapılan muayenede testis aşağıda bulunuyorsa bu, büsbütün zararsız bir duruma mı işarettir? Şayet ateşli olmadığı ve banyo haricinde kalan vaktinin birçoklarını kasıkta geçiriyorsa, hayır. Zira, %50’den çok vaktini kasıkta geçiren testislerden alınan biyopsilerde, gerçek inmemiş testise benzeri bulgular saptanmıştır. O niçinle, yalnızca banyo ve ateşli olma vakit içinderındaki müşahedeler gerçek durumu yansıtmıyor olabilir, öbür vakit içinderda da müşahede yapmak gerekir.

Hareketli olup da, ameliyatla torbanın içine sabitleme yapılmasına gerek görülmeyen testisler, vakit ortasında daha sık biçimde ya da kalıcı olarak üste çıkabileceğinden, en az buluğ çağına kadar, sistemli aralıklarla takip edilmelidir. Bu tıp testisleri görünce ameliyat önermek yanılgı olabileceği üzere, “retraktil (utangaç) testisin hiç bir ziyanı olmaz” demek de büyük bir yanlıştır. sonucu epeyce da uzun olmayan bir vakte yaymak, aileyi de muayenenin bir kesimi yapmak gerçek bir yaklaşım olacaktır.