Çocuklarda veziko üreteral reflü (vur)

Felaket

New member
İdrarın, idrar torbasından böbreklere geri kaçması olarak tanım edilmektedir. Böbreklerin en kıymetli fonksiyonları kandaki ziyanlı unsurları temizleyerek bunların idrar olarak atılmasını sağlamaktır. İdrar böbrekler tarafınca yapıldıktan daha sonra üreter olarak isimlendirilen tüpler vasıtası ile idrar torbasına (mesane) ulaştırılıp depolanır ve ondan sonrasında işeme süreci ile mesaniçin üretra (idrar yolu) ismi verilen bir kanal yardımı ile beden dışına uzaklaştırılır. Bu esnada olağan insanlarda idrar geri böbreklere kaçmaz, şayet idrar geri böbreklere hakikat kaçarsa buna vezikoüreteral reflü (VUR) denir. Yani, vezikoüreteral reflü süzülerek idrar kesesine biriken idrarın işeme esnasında üst idrar yollarına geri kaçmasıdır.


Böbreklerin ve idrar kanalının etkilenmesi kıymetlendirilerek 5 derecede incelenir.


Kimi çocuklarda ise olağandışı işeme özellikleri reflüyü ortaya çıkarabilir. Reflü çocuklarda enfeksiyonlara meyil oluşturarak böbrek enfeksiyonu olarak isimlendirdiğimiz piyelonefrite ve sonuçta böbrek hasarına niye olabilir. Daha önemli reflüler ise daha büyük böbrek hasarlanmasına niye olabilir. Reflünün fazla olduğu durumlarda, üreter ve böbreklerin büyümesine ve genişlemesine niye olarak, hal bozukluğuna yol açabilir. Genel olarak sık idrar yolları enfeksiyonu geçirilmesi teşhis koydurur. Reflü ağrı, rahatsızlık ve idrar yaparken sorunlara niye olmayabilir. ötürüsıyla rastgele bir öbür şikayeti olmasa bile sık idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklar kesinlikle uzman hekim tarafınca denetim edilmelidir.
Reflü yaklaşık olarak sağlıklı çocukların % 1-2’ sinde oluşur. Teşhis esnasındaki yaş 2-3 yıldır, fakat bebeklik yahut daha yaşlı çocuklarda olduğu üzere rastgele bir yaşta da teşhis konulabilir. Tedavi edilen çocukların dörtte üçü kızdır. Kimi çocuklarda reflü ailesel olabilir. Şayet sizde yahut çocuklarınızdan rastgele birinde reflü var ise başka çocuklarınızı da kesinlikle hekiminize şovunuz.
İşeme sistoüretrografisi ismi verilen bir test ile hastalığın tanısı konur. İdrarın dışarı geldiği yol olarak tanım edebileceğimiz üretraya kateter denilen ince ve yumuşak bir tüp yerleştirilir. X ışını alınca görünür hale gelen ilaçlı bir sıvı ile, büsbütün doluncaya kadar mesane doldurulur. ondan sonrasında çocuktan işemesi istenir. Bu ortada peş peşe sinemalar çekilerek geriye hakikat kaçış olup olmadığına bakılır. Bu test genelde 15-20 dk. içinde sürmektedir. kimi vakit kateter kullanılmasına bağlı çocukların kimilerinde bu test esnasında enfeksiyon oluşabileceğinden testtilk evvel ve daha sonra antibiyotik verilmesi tavsiye edilir. Reflü ve üriner enfeksiyonun, böbreklere ziyan verip vermediğini anlamak için ayrıyeten ultrasonografi, böbrek sintigrafisi yahut renkli sinema (İVP) yapılması gerekebilir.


Reflüsü olan çocuklarda tedavide gaye;

Böbreğin enfekte olması

Böbrekte hasar oluşması ve üstte anlattığımız komplikasyonların önlenmesidir.

Üç tane tedavi seçeneği vardır:

Medikal tedavi

Cerrahi tedavi

Müşahede.

Medikal tedavide antibiyotikler ve çocuğun işeme alışkanlıkların düzeltilmesi kelam konusudur. Bu tedavide emel VUR’nün bizatihi güzelleşme sürecinde oluşabilecek enfeksiyonların engellenmesidir.
Cerrahi tedavi reflünün derecesine ve özelliğine bağlı olarak açık yahut endoskopik dediğimiz kapalı sistemle yapılabilir. Açık ameliyat dirençli yahut yüksek dereceli reflü olması durumunda tercih edilir. Reflü için yapılan ameliyatlardan daha sonra hastanede kalış müddeti ortalama 2-5 gündür ve kullanılan cerrahi tekniğe bakılırsa değişir. Son senelerda artık hastanede kalış müddeti ve operasyonun mühleti yeterlice kısalmıştır. Tek bir ameliyat ile yüksek güzelleşme oranları (%90-95) mevcuttur. Endoskopik ameliyat ise çocuğun idrar kanalından kameralı bir sistem ile girilip geniş olan üreter ağızlarının unsur enjeksiyonu ile olağan hale getirme formundadır. Bu prosedür ile hastanede kalış mühleti pek kısadır.


Bu çocuklar periyodik takipleri yapılarak üriner enfeksiyon istikametinden gözlenmelidir. Hasta çocuklarda idrar analizi ve idrar kültürü yapılarak hastalığın üriner enfeksiyona bağlı olup olmadığı gösterilmelidir. Böbrek hasarı olan çocuklarda kan basıncı takipleri kıymetlidir. Mesane sinemaları alınarak reflünün düzelmesi, birebir biçimde devam etmesi yahut berbatlaşması takip edilir.