Diyarbakır Kent Muhafaza ve Dayanışma Platformu kuruldu

Captain123

Global Mod
Global Mod
Diyarbakır’da faaliyet gösteren 81 sivil toplum, emek ve meslek örgütü, “Diyarbakır Kent Muhafaza ve Dayanışma Platformu”nun kurulduğunu duyurdu.

Düzenlenen basın toplantısında iştirakçi örgütlerin temsilcileri yer aldı. “Kentimize, kültürümüze ve tarihimize sahip çıkıyoruz” pankartının açıldığı görüşmede, ortak metnin Türkçesini Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Lideri Mehmet Kaya, Kürtçesini ise Diyarbakır Tabip Odası Lideri Elif Turan okudu.“Diyarbakır, 12 bin yıl öncesine dayanan tarihiyle farklı medeniyetlere mesken sahipliği yapmış sayısız kültürün kucaklaştığı kadim bir kenttir” diyen DTSO Lideri Mehmet Kaya, konuşmasında şunları söylemiş oldu:

“Kentimizin tarihine, kültürüne, mimarisine, sanatına, ekonomik kaynaklarına ve toplumsal dokusuna sahip çıkmak için problemlerin tespiti ve tahlili gayesiyle siyasi görüş, ırk, din, lisan, etnik köken, cinsiyet ayrımı olmaksızın her türlü farklılığıyla kentteki bütün aktörleri bir ortaya getirecek kent dayanışma ve müdafaa platformuna büyük bir gereksinim duyulmaktadır. Bu farklılıklarımızla kentimizi korumak üzere Diyarbakır Kent Müdafaa ve Dayanışma platformunu oluşturmaya karar vermiş bulunmaktayız.”


SORUNLAR GÜÇLÜ İŞTİRAKLE ÇÖZÜLECEK

Kaya, oluşturmayı amaçladıkları bu platform ile kentteki istekli dayanışmayı harekete geçirmeyi ve kamu kurumları ile toplum içinde diyaloğu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Platformun sürdürülebilir kalkınma, kentli hakları ve yönetişim kavramları etrafında şekilleneceğini tabir eden Kaya, şöyleki devam etti:

“sıradançe kentlerin ortak akılla yönetilebilmesi ismine o kentin bileşenlerinden ve paydaşlarından oluşan iştirakçi bir dayanışma platformu olacaktır. bu biçimdelikle tespit edilen sorun alanlarına yönelik tavsiye niteliğindeki kararlarıyla kamusal alanda kuvvetli bir iştirak ve dayanak sunacaktır.”


PLATFORUMUN HEDEFLERİ

görüşmede platformun gayeleri de paylaşıldı:

1-Ekonomik kalkınmanın, toplumsal ve çevresel ögeleri bir ortada gerçekleştirerek sürdürülebilirliğini sağlayarak sağlıklı ve kaliteli bir ömür; nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, yenilikçilik ve sürdürülebilir kent hayatını sağlamak.

2-Sosyal ve kültürel alakaların geliştirilmesi ve kültürel bedellerin korunmasına katkı sunmak.

3-Katılım, çalışma ahengi, epey aktörlü ve toplumsal iştiraklere dayalı idare anlayışını katkı sunmak.

4-Sivil toplumun gelişmenine dayanak olunması ve sivil toplum kuruluşları ile lokal ve kamu idareleri içinde bağlantısı güçlendirmek.

5-Kent külçeşidinin ve kent kimliğinin geliştirilmesine katkı sunarak, kent kimliğine duyulan bağlılık ile kentlilik şuuru arttırıp kente ait ekonomik, toplumsal ve çevresel kaynakların tesirli, verimli ve adil bir biçimde kullanılmasını sağlamak.

6-Fiziksel, çevresel, toplumsal ve ekonomik çerçevede kentlerin karşılaşabileceği her türlü tehlike, tehdit ve olumsuz durumlarla kenti oluşturan birfazlaca dinamiklerin, aktörlerin ve kamu kurumlarının koordineli ve kapsamlı bir biçimde uğraş etmesine katkı sunmak. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)