Ebola konusunda alınan tedbirlerin durumuna ilişkin bilgi ve deneyim paylaşımı

semaver

New member
6 Kasım 2014. Mart ayından bu yana federal hükümet ile federal eyaletler arasında düzenli olarak sürdürülen paylaşımların devamı olarak bugün de Ebola konusunda alınan tedbirlerin durumuna ilişkin yoğun bir bilgi ve deneyim alışverişinde bulunuldu. Federal departmanlar ve federal hükümetin Ebola temsilcisinin yanı sıra, federal eyaletlerin ve yardım kuruluşlarının temsilcileri de Federal Sağlık Bakanı’nın daveti üzerine geldi. Hermann Grohe Federal Sağlık Bakanlığında.

Bu bilgi alışverişi, enfeksiyondan korunmadan sorumlu tüm organların güncel olmasını ve gerekli hazırlıkların sahada yapılabilmesini, acil durum prosedürlerinin hazırlanmasını ve güncellenmesini sağlar. Ayrıca Batı Afrika’daki mevcut durum rapor edildi ve geri dönen yardımcılarla nasıl başa çıkılacağı tartışıldı. Robert Koch Enstitüsü, sahada enfeksiyona karşı korumadan sorumlu ülkelerle birlikte geri dönenlerle ilgilenmek için öneriler geliştirdi. Bunlar, münferit vakalarda risk durumunu değerlendirdikten sonra Enfeksiyondan Korunma Yasası uyarınca özel önlemler alan sorumlu yerel sağlık otoritesi için bir rehber görevi görebilir.

Öneriler Robert Koch Enstitüsü web sitesinde mevcuttur.