Federal Sağlık Bakanı, ebelik bakımını sağlamak için öneriler sunuyor

semaver

New member
30 Nisan 2014. Ebeler, gebelerin, annelerin ve ailelerin tıbbi bakımına vazgeçilmez ve önemli bir katkı sağlamaktadır. Geçen yıl, Federal Sağlık Bakanlığı ebelik bakımı konusunda bakanlıklar arası bir çalışma grubu kurdu. Bakanlıklar arası çalışma grubunun sonuçları belli oldu. Bu çalışma grubunun sonuçlarına ve ebelerin temsilcileri, Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Fonları Birliği ve sigorta endüstrisi ile yapılan yoğun tartışmalara dayanarak Federal Sağlık Bakanı Hermann Gröhe Ebelerin değerli işlerinin uzun vadede nasıl güvence altına alınabileceğine dair öneriler.

Federal Sağlık Bakanı Hermann Gröhe, uygulama için özellikle aşağıdaki önlemleri tavsiye etmektedir:

1. Ücretlendirmede güvenlik ek ücreti

1 Temmuz 2014 tarihi için ilan edilen sorumluluk sigortası prim artışlarının ebe ücretlerinde düzeltme yapılarak ivedilikle dikkate alınması gerekmektedir. Az sayıda doğum yapan ebelerin sorumluluk primlerini de finanse edebilmeleri için bir garanti ek ücreti getirilecektir. Bunun için ebelerin gerekli kalite şartlarını sağlaması gerekmektedir. Etkilenen ebeler, garanti ek ücreti ile kalıcı olarak rahatlatılabilir. Bu, ebelik yardımının ülke çapında sağlanması için önemli bir ön koşuldur.

2. Sigorta primlerinin istikrarı

Tazminat taleplerindeki önemli artış, son yıllarda ebeler için sorumluluk primlerinde bir sıçramaya neden olmuştur. Sorumluluk primlerindeki daha fazla artışı etkili bir şekilde sınırlamak için, sağlık ve bakım sektöründeki bir rücu feragatnamesi ilgili departmanlar ve sağlık ve bakım sigorta şirketleri ile birlikte incelenmelidir. Aynı zamanda tıbbi bir hata sonucu zarar gören çocuğun ve ailesinin gerekli, uygun yardım ve desteği almaya devam etmesi sağlanmalıdır.

3. Kalite Güvencesi

Kadın doğumda gerekli bakım kalitesini sağlamak için, yasal düzenlemelere uygun olarak ebelik hizmetleri için kalite gereklilikleri üzerinde anlaşmaya varılmalıdır. Ebeler dernekleri ve Ulusal Yasal Sağlık Sigortası Fonları Birliği, en geç yıl sonuna kadar, obstetrikte kalite güvencesi konusunda hızlı bir anlaşmaya varmaya çağrılıyor. Ayrıca Bakan Gröhe, profesyonel çevrelerde obstetrik için daha kaliteli tıbbi kılavuzların geliştirilmesi gerektiğini savunuyor.

4. Veri Vakfı

Ebelerin uzun vadeli ekonomik güvenliği ve gelecekteki bakım kalitesinin güvencesi açısından, ebelik bakımı alanındaki veri temeli iyileştirilmelidir. Bu nedenle, 2015’ten itibaren doğumların doğum yerine (doğumun gerçekleştiği kurum türü) göre daha kesin bir şekilde kaydedilmesini sağlayacak önlemler getirilmiştir. Ek olarak, doğum kusurlarının oluşumunu ve nedenlerini daha fazla araştıran daha fazla bilgiye ihtiyaç vardır. Federal Sağlık Bakanlığı bu konuda bir uzman görüşü talep edecektir. Raporun bulguları, gelecekteki hataların önlenmesine önemli bir katkıdır.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi, Federal Sağlık Bakanı Hermann Gröhe’nin beraberindeki mektubunda bulunabilir.