Hiperozmolarite ne demek tıp ?

Sucu

Global Mod
Global Mod
Hiperozmolarite, vucut svlarnn cok fazla sodyum veya sudan kaynaklanan cok yuksek osmolalitesi ile karakterize bir tbbi durumdur. Vucutta svlarn osmolalitesi genellikle 300 mOsm/L ile 280 mOsm/L arasndadr. Ancak, hiperozmolar durumda bu osmolalite degeri 330 mOsm/L'nin uzerine ckabilir. Hastalar ayrca sk sk sv almnn yetersiz olmasndan veya cok fazla sodyumun yan sra cok fazla su kaybndan kaynaklanan dehidrasyon nedeniyle de hiperozmolarite yasayabilirler.

Hiperozmolarite Neden Olur?

Hiperozmolarite bir cok faktore bagl olarak ortaya ckabilir. Genellikle sodyum tuzlar, sv almnn yetersiz olmas veya cok fazla su kaybndan kaynaklanr. Ozellikle yuksek sodyum tuketiminden kaynaklanan hiperozmolarite, hastann sodyum kaybnn yetersizliginden veya sodyumu kontrol edememesinden kaynaklanabilir. Sv almnn yetersiz olmas veya cok fazla su kayb, hasta tarafndan kolayca sezilemeyebilir, ancak daha sonra hiperozmolariteye yol acabilir.

Hiperozmolarite Belirtileri

Hiperozmolarite, hastalarda asr susuzluk, halsizlik, bas agrs, asr tatlya duyarllk, carpnt, konfuzyon, bilinc kayb ve cok ciddi olgularda koma gibi belirtileri olan bir durumdur. Ayn zamanda, hiperozmolarite asr sv kayb nedeniyle hastann cok ciddi sekilde dehidrate olmasna ve boylece vucut svlar arasndaki dengeyi bozmasna neden olabilir.

Hiperozmolarite Tedavisi

Hiperozmolarite tedavisi, hastann durumuna ve nedenlerine gore degisiklik gosterebilir. Genel olarak, hastann sv ve sodyum ihtiyacn karslamak icin intravenoz sv tedavisi verilir. Tedavi, hastann durumunu duzelttigi ve sv seviyesini normal duzeylerine dondurdugu gibi, hastann sodyum ihtiyacn da karslamak icin sodyum tuzlar da verilebilir. Ozellikle yuksek sodyum tuketiminden kaynaklanan hiperozmolarite, hasta tarafndan kontrol edilebilir. Buna ek olarak, hastaya su ve sodyum dengesini kontrol etmek icin diyet listesi ve ek beslenme onerileri verilebilir.