İşeme geliştirme programı

Felaket

New member
TEŞHİS

KISSA

ÜROFLOV-EMG

BÖBREK VE MESANENİN USG DEĞERLENDİRMESİ

DİREKT ÜRİNER SİSTEM GRAFİSİ

MESANEDE ARTIK İDRAR TAYİNİ

ULTRASONLA REKTUM ÇAPI ÖLÇÜMÜ

KABIZLIĞIN KIYMETLENDİRİLMESİ

BİLGİLENDİRME

TUVALET EĞİTİMİ,MESANE EĞİTİMİ

PELVİK TABAN ANTRENMANINI ÖĞRETME

PELVİK TABAN KAS KUVVETİNİN EMG ÖLÇÜMÜ

BİOFEEDBACK TEDAVİ

PELVİK TABAN İÇİN MESKEN İDMAN PROGRAMI OLUŞTURMA

İŞLEVSEL ELEKTRİK STİMÜLASYONU

ÜROFLOV-EMG TAKİBİ

İBSS TAKİBİ

KAYIT TUTMA

İŞEME –SIVI ALIM GÜNLÜĞÜ

ÖMÜR BİÇİMİ TEKLİFLERİ

ÖDÜLLENDİRME

ALARM TEDAVİSİ

İLAÇ TEDAVİSİ

TEŞHİS

Nörolojik ve anatomik bozukluk olmaksızın idrar kaçıran çocuğa uzman çocuk üroloğu tarafınca çeşitli kıymetlendirme halleri kullanılarak teşhis temalır.

BİLGİLENDİRME

Aileye ve çocuğa alt üriner sistemin olağan işlevi ve çocuktaki sorunun olağandan nasıl farklı olduğunun anlatılması fazlaca değerlidir.


* İdrar kesesini denetim eden alt ve üst merkezler ve idrar kesesinin, çevresel his-motor hudutları.


Hal 1: İdrar torbası (mesane) içerisinde yeteri kadar idrar biriktiğinde, mesane gerilerek beyinde bulunan işeme merkezine idrar yapması gerektiğini bildirir.

Form 2: Mesane kasları idrarı boşaltabilmek için kasılırken, idrar tutmayı sağlıyan sfinkter kası gevşeyerek idrar kanalını açar.

Form 3: Bu sayede mesane içerisindeki idrar büsbütün boşaltılır ve mesane kasları yeniden idrar depolamak için gevşerken idrar kaçağını önlemek için sfinkter kası kasılarak idrar kanalını kapatır.

TUVALET VE MESANE EĞİTİMİ

Çocuğa nerede, ne vakit ve nasıl işemesi gerektiği anlatılmalıdır.

Klozete oturunca ayakları yere yetişemeyen çocukların ayakları tabure yahut sert yüzeylerle desteklenmelidir. Çocuk otururken gerisi dik ve öne gerçek eğik konumda olmalıdır

Kız çocuklarının iç çamaşırlarını dizlerinin altına kadar indirmeleri öğretilerek, bu türlü işeme esnasında uyluklarının düzgünce açılmaları sağlanmalıdır. Erkek çocuklarında fermuar yahut düğmelerini büsbütün açtıktan daha sonra işemeleri anlatılmalıdır

Çocuk oturur konumda işerken uyluklar açılıp pelvik taban kası hayli daha güzel gevşediğinden oturur durum tercih edilmelidir.

İşeme bittikten daha sonra çocukların çabukla kalkmamaları ve biraz daha bu konumda kalmaları öğretilmelidir. Bu mesanede idrar kalmaması açısından epeyce değerlidir.

Çocuğun işeme için ivedi etmemesi gerektiği ve uygun bir işeme yapabilmesi ve gevşeyebilmesi için vakit gerektiği kendisine anlatılmalıdır.

Çocuk işerken kendini rahat bırakması gerekir. Bilhassa de pelvik tabanı gevşek bırakması hayli değerlidir bunun için işeme esnasında sayı sayması, müzik söylemesi istenebilir.

İşeme ve dışkılama daha sonrasında perine paklığı idrar yolu enfeksiyonu açısından çok kıymetlidir. Çocuğa işeme ve dışkılama daha sonrasında perine paklığı anlatılmalıdır. Bu paklık kesinlikle önden geriye gerçek yapılmalıdır.

Çamaşırı ıslandığında kesinlikle pakı ile değiştirmesi anlatılmalıdır.

Çocuğun yatmadan evvel ve uyandığında fazlaca meşgul olsa dahi tuvalete gitmesi sağlanmalıdır.

İşemenin ertelenmemesi, idrarın son ana kadar bekletilmemesi, epey sıkışma hissindilk evvel idrara gidilmesi önerilmelidir.

Bacaklarını çaprazlamak, eli ile idrar kanalını sıkıştırmak, perine bölgesine baskı yapmak üzere alışkanlık haline gelmiş işemeyi engelleyecek hareketlerden kaçınması söylenmelidir

Programlı işeme: Gün ortasında iki saatte bir tuvalete gitmesi sağlanmalıdır.

İkili işeme: Gerekirse ikili işeme önerilebilir. Çocuk çişini yaptıktan 5 dk daha sonra yine tuvalete oturtulur ve kalan çişini yapması istenir.

Şayet gece ıslatması var ise uyuduktan 2 saat daha sonra uyandırılıp tuvalete gitmesi sağlanmalıdır


PELVİK TABAN İDMANINI ÖĞRETME

Uzman üroterapist tarafınca uygun teknik kullanılarak öğretilir. Çocuk pelvik tabanını hiç bir yardımcı kas kullanmadan kasmalı ve daha sonrasında tam manasıyla gevşek bırakmalıdır. Tüm bu şartlar sağlandığında mesken idman programı olarak verilebilir.

PELVİK TABAN KAS KUVVETİNİN EMG ÖLÇÜMÜ

Bilgisayar irtibatlı EMG elektrotlarla ölçüm yapılır.Tedavi mühletince muhakkak aralıklarla ölçüm yinelanır.

BİOFEEDBACK TEDAVİ

Biofeedback eğitimi,vücudun şuurlu yahut bilinçsiz fizyolojik fonksiyonlarının yerleştirilen kapalı geribildirim döngüsü ile vizüel, işitsel yahut taktil bir uyaran olarak algılanması ve kişinin bir daha eğitimidir. İşeme bozukluklarının tedavisinde idrar kanalı etrafındaki adalelerine yönelik biofeedback tedavisi çok başarılı ve aktiftir.

İzole olarak pelvik taban kaslarını kasmak sıkıntı bir iş lakin gevşetmek hayli daha sıkıntı bir durumdur. Şayet şahısta pelvik taban kası olağandan daha fazla kasılı ise kişinin bunu hiç bir dayanak almadan kendi farkındalığıyla gevşetebilmesi çok sıkıntı olduğu için bu biçimde bir durumda biofeedback tedaviyle kişinin pelvik tabanının farkındalığı sağlanabilir ve gevşeme öğretilir.

Gaye; İşeme denetiminde kıymetli yer tutan pelvik taban kaslarının hakikat ve faal kullanılmasını sağlamaktadır.

Biofeedback tedavisine başlamadan evvel çocuklar:

Pelvik taban kaslarını ayırt edebilmeli

Pelvik taban kaslarının işlevinin farkına varabilmeli

Düzgün koopere olmalı

Motivasyon sorunu olmamalı

Beş yaşın üzerinde olmalıdır

Teknik

Makatın çabucak ön tarafına iki yanına saat 3 ve 9 hizalarına 2 adet ve bacak üzerine 1 adet yüzeyel pediatrik elektrotlar yerleştirilir.

Çocuk sırtüstü konumda baş ardı yükseltilmiş ve bacaklar yastıklarla desteklenmiş konumda yatar. EMG elektrotlar ile bilgisayar teması yapılır. birinci vakit içinderda hareket etmeden en gevşek konumda durması istenir ve bu durumda bilgisayara yansıyan kıymetlere göre ölçüm yapılır. Bu gevşeme aktivitesinin ölçümüdür. çabucak sonrasında üroterapist tarafınca öğretilen pelvik taban kasma aktivitesi de ölçüldükten daha sonra elde edilen bu kıymetler ışığında uygun kalibrasyon yapılarak biofeedback oyunu başlatılır.

Uyguladığımız biofeedback tedavilerinde çeşitli bilgisayar animasyonlarından yaralanmaktayız.


Animasyon başlatıldıktan daha sonra, çocuğa ekranda gördüğü tırtılın,balığın yahut uçağın kendisi olduğunu farz etmesi söylenmekte ve karşısına çıkan tehlikelerden kaçmaya çalışması istenmektedir. Bunu yapabilmesi için çocuğun pelvik taban kasları gereğince kasması yahut gevşetmesi gerekmektedir. Oyun kalibrasyonları değiştirilerek kvakadan zora yanlışsız gidebilir. Burada hedef; Olağan kasma ve gevşeme kıymetlerine ulaşabilmektir. Bunun için her seansta EMG elektrotlar ile pelvik taban kas aktivitesi ölçülür ve üroflovmetri-EMG ile işeme eğrisi görüntülenerek bir daha sonraki biofeedback seansı planlanır.

Çocukların idrar kanalı etrafındaki adalelerinin farkına varması ve gevşetileceğini öğrenmesi için makul aralıklarla 6–10 seans biofeedback tedavisi gereklidir.

PELVİK TABAN İÇİN MESKEN ANTRENMAN PROGRAMI OLUŞTURMA

Çocuk izole olarak pelvik taban kasını kasıp gevşetmeyi tam olarak öğrendiğinde konut programı olarak planlama yapılır.

İŞLEVSEL ELEKTRİK STİMÜLASYONU

Pelvik tabanı zayıf olan çocuklarda antrenmana yardımcı olarak kullanılabilir.

ÜROFLOV-EMG TAKİBİ

Biyofeedback tedavinin aktifliği üroflow-EMG (işeme-akım testi ve kas aktivitesi) ile takip edilmelidir. Başlangıçta tıkalı yahut artmış kas aktivitesi ile karakterize olan işeme eğrisi biyofeedback tedavi ile olağana dönmelidir.

İBSS TAKİBİ

İşeme bozukluğunun derecelendirilmesinde kullanılan bir kıymetlendirme formudur. Sonuçlar sayısal bilgilere dökülür.Belli aralıklarla test yinelanarak tedavinin aktifliği ölçülür.

KAYIT TUTMA

Sabah uyanınca odasına astığı takvim üzerinde gecenin kaydını tutması istenir. Kayıt tutma yardımıyla hem sorunun monitörizasyonu yapılmış, birebir vakitte çocuğun tedaviye iştiraki ve sorumluluk alması sağlanmış olur.


İŞEME-SIVI ALIM GÜNLÜĞÜ


Çocuğa mesanesi ve işlevi hakkında şuur kazandırma gayesiyle kullanılır.

Tanısal fazda iki haftalık süreçte çocuktan ve yakınlarından işeme sıklığını, idrar ölçüsünü, sıvı alımını, çamaşırını ıslatma ve kirletme sıklığını 24 saat boyunca kayıt etmesi istenir.

3 günlükten 14 günlüğe kadar değişen değişik tipleri kullanılır.

Aralıksız günlerde doldurulması önerilir.

İşeme sıklığı ve sıvı alımı ayarlanır ve denetlenir.

Tedavi öncesiyle daha sonrası sonuçların karşılaştırılmasında kullanılır

HAYAT BİÇİMİ TEKLİFLERİ

Tertipli ve kâfi saat uyku alışkanlığı edinilmesi

Günlük sıvı alımı 2500 ml’nin üzerinde olanlarda gerekli değerlendirmelerden daha sonra sıvı kısıtlamasına gidilebilir

Erkek Bayan
9-13 yaş1400-2300 ml 1200-2100 ml
14-18 yaş2100-3200 ml 1400-2500 ml

Kola, kahve, neskafe, çay, gazlı içecekler, portakal, limon üzere meyveler, çikolatalı yiyecek ve içecekler mesaneyi irrite edebilir. Bu niçinle tüketimine dikkat edilmelidir.

Kabızlığın önlenmesine yönelik nizamlı defekasyon (dışkılama) alışkanlığının edinilmesi ve lifli yiyecekler tüketilmesi

Kiloya dikkat edilmesi (fazla kilo karın içi basıncı arttıracağından pelvik taban kaslarına fazladan yük bindirir.)

Banyo aydınlatmasının kâfi bulunmasına dikkat edilmesi

Gerektiği durumda çocuğun tuvalette otururken dayanak alabileceği barların konulması

Ayağının altına takviye konulması

Kabızlık sorunu olan çocuğun tuvalette daha uzun vakit geçirme ihtiyacı olduğu için bu ortamın televizyon, oyuncak üzere materyellerle desteklemesi

ÖDÜLLENDİRME


Ceza vermek yerine, kuru kalkılan sabahlar için ödüllendirmenin tedaviyi daha olumlu etkilediği gösterilmiştir.

Takviye, cesaretlendirme ve ödüllendirme çocuğun kendine olan itimadını inancını ve ahengini arttırmaktadır.

Duygusal içeriği olan mükafatlar, somut ödüllere bakılırsa daha tesirli bulunmuştur. Islak kalktığında bu durumla hiç ilgilenmemek evvelki mükafatın tesirini arttıracaktır.

ALARM TEDAVİSİ

İLAÇ TEDAVİSİ


Pelvik taban rehabilitasyonu; uygun hastalarda her vakit tedavinin birinci basamağı olmalıdır. Ve öncelikli olarak uygulanmalıdır.