Sağlık sigortası fonlarının mali rezervleri hala 16 milyar Euro’nun üzerinde

semaver

New member
2014 yılının ilk yarısına ilişkin ön mali sonuçlara göre, yaklaşık 101,7 milyar Euro’luk gelir, yaklaşık 102,3 milyar Euro’luk harcama ile dengelendi. Yaklaşık 630 milyon Euro’luk fark, büyük ölçüde sağlık sigortacılarının sigortalılarının primler ve gönüllü yardımlar yoluyla yüksek mali rezervlerine katılmalarına izin vermesinden kaynaklanmaktadır. Yılın ilk yarısında, sağlık sigortası üyelerine yapılan prim ödemeleri için yapılan harcamalar 393 milyon avroyu, gönüllü yasal hizmetler (örn. profesyonel diş temizliği, osteopati) için yapılan harcamalar ise 124 milyon avroyu buldu. Ayrıca yılın ilk yarısında sağlık sigortası şirketleri, sağlık sigortası şirketleri arasındaki risk yapısı eşitlemesi kapsamında toplam 73 milyon avroluk gelir düşüşü bildirdi. Bu özel faktörler olmadan, yasal sağlık sigortasının (GKV) yılın ilk yarısındaki mali sonucu, 102,3 milyar Euro’luk harcama hacmiyle neredeyse dengelendi.

Yılın ilk yarısına ait rakamlar, sağlık sigorta şirketlerinin sağlık fonundan alacakları ödeneğin 2014 yılında da öngörülen giderleri karşılamaya yeteceğini gösteriyor.