Sosyal Belirlenimcilik nedir ?

Sucu

Global Mod
Global Mod
Sosyal Belirlenimcilik nedir?

Sosyal belirlenimcilik, insan davranslarnn ve kulturlerinin sosyal cevreler tarafndan nasl etkilendigi ve duzenlendigi konusundaki kuramsal yaklasm ifade eder. Sosyal belirlenimcilik, insanlarn sosyal cevreleri tarafndan etkilenen, duzenlenen ve bicimlendirilen kulturel ogeler olarak alglanmasna dayanr. Bu yaklasm, sosyal cevrenin, insan davranslarnn ve kulturlerinin olusumunda onemli bir rol oynadgn gosterir.

Sosyal Belirlenimcilik Kuram

Sosyal belirlenimcilik, sosyal cevrenin insanlarn kimliklerini, davranslarn ve kulturlerini nasl etkiledigini anlamaya calsr. Sosyal belirlenimci kuram, insanlarn davranslarnn toplumsal kosullar tarafndan belirlendigini one surer. Bu yaklasm, insanlarn davranslarnn ve ideolojilerinin, aile, arkadaslar, toplum, ekonomi, medya ve politikalar tarafndan nasl etkilendigini acklar. Kuram, toplumsal kosullarn insanlarn davranslarnn ve kulturlerinin olusumunda onemli bir rol oynadgn savunur.

Sosyal Belirlenimcilik ve Davranssal Psikoloji

Sosyal belirlenimcilik, davranssal psikolojideki bir kuram olarak da kullanlr. Bu kuram, insanlarn davranslarnn ve kulturlerinin toplumsal cevre tarafndan belirlendigini varsayar. Bu kuram, insan davransnn, toplumsal cinsiyet, snf, etnik koken, rk ve cinsiyet kimligi gibi sosyal kategoriler tarafndan nasl etkilendigini acklar. Davranssal psikolojide sosyal belirlenimcilik, insanlarn cevrelerinin etkisiyle birlikte nasl davranslar sergilediklerini anlamaya calsr.

Sosyal Belirlenimcilik ve Insan Haklar

Sosyal belirlenimci kuram, insan haklar alannda da kullanlr. Kuram, cogu insann haklarnn ve ozgurluklerinin toplumsal cevre tarafndan belirlendigini savunur. Kuram, insanlarn toplumsal cevredeki farkl rolleri almalarnn nasl etkiledigini ve sosyal cinsiyet, snf, etnik koken, rk ve cinsiyet kimligi gibi sosyal kategorilerin insanlarn haklarn nasl etkiledigini acklar.