YHVH açılımı nedir ?

Sucu

Global Mod
Global Mod
YHVH aclm, Yahweh veya YHWH olarak da bilinir, Tanr'nn Ibranice addr. Ibrani harflerinin ilk harflerinin kullanlmasyla olusturulmustur. YHVH, Israil'in Tanrs olarak, Kutsal Kitap'n ve Ibrani Incil'in bircok yerinde kullanlmstr ve Hristiyan teolojisinde Tanr'nn ozel unvan olarak kabul edilmistir.

Neden YHVH?

YHVH, Ibrani lehcesinde Tanr'nn ad olarak kullanlmstr. Tanr'nn gercek adnn asla bilinmedigi varsaylr. Ibrani lehcesinde Yahweh veya YHWH olarak bilinen bu ad, Ibrani harflerinin ilk harfleri olan Yod, Hey, Vav ve Hey harflerinden olusmustur.

YHVH'nin Anlam

Kutsal Kitap'a gore, YHVH, Tanr'nn kendisine verilen addr ve gercek anlamnn bilinmedigi soylenir. Bununla birlikte, baz teologlar tarafndan, adn "Tanr'nn Kendi Olmas" olarak anlasldg ve Tanr'nn kendisi ile ilgili olarak kullanldg varsaylmaktadr.

YHVH'nin Kullanm ve Cagdas Anlam

YHVH, Ibrani Incil'in ve Kutsal Kitap'n bircok yerinde kullanlmstr. Ayrca, Yahudi ve Hristiyan teolojisinde Tanr'nn ozel unvan olarak kabul edilmistir. YHVH'nin cagdas anlam acsndan, baz teolojlar, adn yuce ve buyuk oldugunu, insanlarn onu ornek almasn saglayacagn ve Tanr'nn kudretini ve birligini gosterdigini dusunmektedir.